Аудит

Банковское дело

БЖД

Бухгалтерский учет

Гражданская оборона

Информатика

История

Культурология

Логика

Маркетинг

Менеджмент

Охрана труда

Педагогика

Политология

Политэкономия

Право

Психология

Разное

Ревизия и контроль

Религиоведение

РПС

Социология

Статистика

Страховое дело

Туризм

Физическое воспитание

Философия

Финансы

Экология

Экономика

Эстетика

Міжнародне приватне право

Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана – К.: Юрінком Інтер, 2005. — 368 с

ЗМІСТ

Передмова 3

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. Поняття, предмет, методи і система міжнародного приватного права 5
§ 1. Поняття міжнародного приватного права 5
§ 2. Предмет міжнародного приватного права 9
§ 3. Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві 12
3.1. Колізійний метод і колізійні норми 12
3.2. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми 16
§ 4. Система міжнародного приватного права 17

ГЛАВА 2. Форми міжнародного приватного права 19
§ 1. Поняття форм права 19
§ 2. Види форм права 22
§ 3. Міжнародні договори 23
§ 4. Внутрішнє законодавство 27
§ 5. Правові звичаї 29
§ 6. Судова та арбітражна практика 31
§ 7. Узгодження законодавств різних держав 34

ГЛАВА 3. Колізійні норми в міжнародному приватному праві 39
§ 1. Поняття та структура 39
§ 2. Класифікація колізійних норм 41
§ 3. Основні формули прикріплення 45

ГЛАВА 4. Застосування іноземного права 50
§ 1. Кваліфікація колізійної норми 50
§ 2. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни 53
§ 3. Обхід закону 55
§ 4. Встановлення змісту та застосування іноземного права 56
§ 5. Застереження про публічний порядок 57
§ 6. Правові режими в міжнародному приватному праві 59
§ 7. Взаємність та реторсія 61

ГЛАВА 5. Суб’єкти міжнародного приватного права 63
§ 1. Фізичні особи 63
1.1. Загальні засади правового статусу фізичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного права 63
1.2. Поняття та колізійні питання громадянства 65
1.3. Іноземці за законодавством України 69
1.4. Правоздатність іноземців в Україні 80
1.5. Дієздатність іноземців в Україні 83
1.6. Правове становище громадян України за кордоном 87
§ 2. Юридичні особи 90
2.1. Поняття юридичної особи. Класифікація юридичних осіб в міжнародному приватному праві 90
2.2. Поняття особистого статуту організації та визначення національності юридичної особи 97
2.3. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності 102
2.4. Діяльність суб’єктів господарювання України за кордоном 104
2.5. Об’єднання підприємств як суб’єктів господарювання 107
2.6. Проблеми правового регулювання відносин за участю транснаціональних корпорацій 112
2.7. Особливості створення і діяльності офшорних компаній 121
§ 3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права 124
3.1. Держава як суб’єкт майнових відносин 124
3.2. Імунітет держави 125
3.3. Види імунітетів держави 129
3.4. Основні доктрини імунітету держави 136
3.5. Законодавче регулювання імунітету держави 141

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 6. Право власності 146
§ 1. Поняття права власності 146
§ 2. Різновиди власності 147

ГЛАВА 7 . Правочини з іноземним елементом 159
§ 1. Поняття та види правочинів з іноземним елементом 159
§ 2. Методи регулювання правочинів з іноземним елементом 164
§ 3. Право, що застосовується до змісту правочину (зобов’язальний статут) 167
§ 4. Право, що застосовується до форми правочину 176
§ 5. Віденська конвенція ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» 1980 року 178

ГЛАВА 8. Спадкування у міжнародному приватному праві 183
§ 1. Колізії у спадкуванні за МПП 183
§ 2. Колізійні норми спадкового права 189
§ 3. Міжнародні документи з питань іноземного спадкування 199
§ 4. Отримання українським громадянином спадщини за кордоном 203
§ 5. Спадкові права іноземців 204
§ 6. Перехід майна до держави 204

ГЛАВА 9. Міжнародне перевезення вантажів, пасажирів та їхнього багажу 206
§ 1. Поняття міжнародних перевезень 206
§ 2. Міжнародні морські перевезення 211
§ 3. Міжнародні повітряні перевезення 215
§ 4. Міжнародні залізничні перевезення 219
§ 5. Міжнародні автомобільні перевезення 225
§ 6. Міжнародне перевезення внутрішніми водними шляхами 230
§ 7. Міжнародні змішані перевезення 233

ГЛАВА 10. Деліктні зобов’язання у міжнародному приватному праві 237
§ 1. Колізійне регулювання деліктних зобов’язань 237
§ 2. Регламентація деліктних зобов’язань за міжнародним приватним правом в Україні 256

ГЛАВА 11. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві 259
§ 1. Визначення і регламентація шлюбу у МПП 259
§ 2. Регулювання відносин подружжя у МПП 268
§ 3. Процедура розірвання шлюбів у МПП 272
§ 4. Відносини батьків і дітей і їх регламентація у МПП 278
§ 5. Правовий інститут усиновлення у МПП 284

ГЛАВА 12. Міжнародні трудові відносини 288
§ 1. Загальна характеристика міжнародних трудових відносин 288
§ 2. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин 293
§ 3. Міжнародно-правове регулювання праці 300
§ 4. Праця українських громадян за кордоном й іноземців в Україні 308

ГЛАВА 13. Міжнародний цивільний процес 312
§ 1. Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела 312
§ 2. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі 317
§ 3. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб 324
§ 4. Провадження у справі за участю іноземної особи до судового розгляду 329
§ 5. Визнання і виконання рішень іноземних судів 340

ГЛАВА 14. Міжнародний комерційний арбітраж 348
§ 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу 348
§ 2. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу 350
§ 3. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ 353
§ 4. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу 355
§ 5. Арбітражні рішення. Виконання рішень 357

Скачать
Данный учебник заархивирован архиватором RAR, архив под паролем, для получения пароля вам нужно оплатить 15 грн. на моб. тел. (Киевстар) 8-096-909-21-24.
После оплаты выслать смс с номером книжки: 0215. На протяжении 10 минут вы получите на ваш номер телефона смс-ку с паролем на архив.
 

Относительно авторства книг:

  Мы не претендуем на авторство книг.

  Все книги принадлежат их авторам.

  Все книги предназначены для ознакомления.

  Скачивая книгу Вы обязуетесь ее в течении суток удалить.

  Книги сохранены в формате Word 2003.

  Заархивированы архиватором RAR.

  Все книги содержат форматирование точно как в оригинале. 

© 2007 www.reddiplom.org Электронные учебники